රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට

අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ශ්‍රී ලංකාව, බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයේ යටත් විජිතයක්ව පැවති සමයේ දී, වර්ෂ 1946 මැයි මස 15 දිනැති ලංකා (ආණ්ඩුක්‍රම) රාජාඥාව මගින් ප්‍රථම රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරන ලදී. එමගින්, රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ පත්කිරීම්, උසස් කිරීම්, මාරුකිරීම්, විනය පාලනය හා සේවයෙන් පහ කිරීම් පිළිබඳ විධායක බලතල රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත පවරා දෙන ලදී.

තවදුරටත් කියවන්න

නවතම දැන්වීම්

පුවත්පත් නිවේදන

සාක් සාමාජික රටවල්

afganistan bangaladesh boothanaya 77 234  nepa  pakisthan
ඇෆ්ගනිස්ථානය බංග්ලාදේශය භූතානය ඉන්දියාව මාලදිවයින නේපාලය පාකිස්තානය