சுற்றறிக்கையின் பெயர் Appointment to Grade I posts in the Sri Lanka Administrative Service, Sri Lanka Planning Service and Sri Lanka Accountancy Service.
சுற்றறிக்கை இல. 04/2023
கிளை Public Services
ஆண்டு 2023
திகதி 2023-10-11
தரவிறக்கம்