இல்லம் தரவிறக்கம் வருடாந்த அறிக்கை
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
தரவிறக்கம்
Up

வருடாந்த அறிக்கை

2018 (1)

2017 (1)

2016 (1)

2015 (1)

2014 (1)

2013 (1)

2012 (1)

2011 (1)

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 08-07-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை