இல்லம் வருடாந்த அறிக்கை
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு
Up

வருடாந்த அறிக்கை

2018 (1)

2017 (1)

2016 (1)

2015 (1)

2014 (1)

2013 (1)

2012 (1)

2011 (1)

 

Most downloaded files in this section

Annual Report 2017 (Annual Reports/2017)
Annual Report 2015 (Annual Reports/2015)
Anual Report 2012 (Annual Reports/2012)
Annual Report 2014 (Annual Reports/2014)

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 10-07-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை