இல்லம் மாதிரிகள்
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு
 

Most downloaded files in this section

Check List - 04 (Sinhala) (Formats & Check List/Appointments & Promotions)
EST-12 (Formats & Check List/Appointments & Promotions)
Check List -11 (Sinhala) (Formats & Check List/Appointments & Promotions)
EST-10(II) (Formats & Check List/Appointments & Promotions)
EST - 09 (Sinhala) (Formats & Check List/Appointments & Promotions)

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 28-05-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை