இல்லம் விதிகள்/நிபந்தனைகள்
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு
 

Most downloaded files in this section

Minute on Pensions (Rules /Regulations/ஓய்வூதிய பிரமாணம்)
பிரிவு 12 அத்தியாயம் XLVIII (Rules /Regulations/தாபனக் கோவை (பிரித்தெடுப்புகள்))

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 06-12-2019.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை