இல்லம் அரசியலமைப்பு நியதிகள்
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு
 

Most downloaded files in this section

Gazette Notification (Extraordinary) No. 1733/52dated 25.11.2011 (Legal Provisions/கையளிக்கப்பட்ட முறை)
19 ஆவது திருத்தம் (Legal Provisions/அரசியலமைப்பு)
01. (18th Amendment) Article 41(A) (Legal Provisions/அரசியலமைப்பு)
Cabinet Decision No. අමප / 1991 /118(05) dated 13.03.1991 (Legal Provisions/கையளிக்கப்பட்ட முறை)
04. (18th Amendment) Articles 61(e-f) (Legal Provisions/அரசியலமைப்பு)

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 06-12-2019.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை