இல்லம் தரவிறக்கம் விதிகள்/நிபந்தனைகள் அசேஆ சுற்றுநிருபங்கள்
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
தரவிறக்கம்
Up

அசேஆ சுற்றுநிருபங்கள்

Display Num 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 09-09-2019.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை