இல்லம் தரவிறக்கம் மாதிரிகள் Appointments & Promotions
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
தரவிறக்கம்
Up

Appointments & Promotions

Acting Appointments

EST-12 (370.96 kB)
Est-04 (99.05 kB)

Appointment to the posts

EST-10(II) (43.43 kB)

Confirmation

EST - 03 (49.11 kB)

Contract Appointment

Efficiency Bar

EB-EC (EST 07) (180.94 kB)

Promotion (Grade to Grade)

EST - 11 (32.28 kB)
Display Num 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 10-07-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை