இல்லம் தரவிறக்கம் அரசியலமைப்பு நியதிகள் அரசியலமைப்பு
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
தரவிறக்கம்
Up

அரசியலமைப்பு

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் (1978) (தொடர்பான பிரித்தெடுப்புக்கள் மட்டும் )  (உதாரணம்: உறுப்புரை 126)

13ஆம் திருத்தம் (உரிய பிரித்தெடுப்புக்கள் மட்டும்)

17ஆவது திருத்தம் (உரிய பிரித்தெடுப்புக்கள் மட்டும்)

18th Amendment to the Constitution (relevant extracts only)

05. (18th Amendment) Article 155 G of the Constitution is hereby repealed

Display Num 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 08-07-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை