இல்லம்
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
Announcements
title Filter     காட்சி # 
# கட்டுரைத் தலைப்பு
21 Name list of officers who have been retired by the order of the Public Service Commission 01.12.2016 to 31.12.2016
22 Selected Name List of Sri Lanka Information & Communication Service(Class I / Grade III)(Limited)-2015/2016
23 Selected Name List of Accountancy Service (Grade III)-2014(Direct) - List 2
24 Post of Superintendent of Audit of class II Grade II of Sri Lanka Audit Service Direct Recruitment – 2014
25 Appeals against Annual Transfers of Combined Services - 2017
26 Appeals against Annual Transfers of Combined Services List 2 - 2017
27 Selected Name List of Sri Lanka Education Administrative Service(Grade III)(Open)-2015/2016
28 Vacancy for Public Service Commission - 2016
29 Selected Name List for the Post of Veterinary Surgeons (Grade III) for the Sri Lnaka Animal Production & Health Service - 2016
30 Grade to Grade Promotion 01/10/2016 to 31/10/2016
31 Grade to Grade Promotion 01/09/2016 to 30/09/2016
32 Recuritment to SriLanka Ayurveda Medical Service - Preliminary Grade 2015
33 Grade to Grade Promotion 01/08/2016 to 31/08/2016
34 Promotion list of PMAS (Limidted)
35 Promotion list of PMAS 2013(2015)
36 Grade to Grade Promotions 01/07/2016 to 31/07/2016
37 Selected name list for recruitment to Assistant Director (Legal) Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruptions
38 Post of Assistant Director(District) Department of Fisheries and Aquatic Resources (2014) - Selection Lisi(Limited and Open)2016/07/15
39 Recruitment to the post of Assistant Superintendent of Prison
40 Amending the section 7.2.5 of the Guidelines for preparing Schemes of Recruitment and Service Minutes
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
பக்கம் 2 of 3

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

  • கட்டாய லீவில் அனுப்பப்பட்டுள்ள மருத்துவர் திரு. எஸ்.எஸ்.எம். ஷாபி அவர்களை மீண்டும் சேவைக்கு அழைத்தல் தொடர்பில் மேலும் வாசிக்க...

  • இலங்கை விஞ்ஞான சேவையின் தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு - 2016(2018) ( நியமனத் திகதி - 2020.01.14 ) மேலும் வாசிக்க...

  • விலைமதிப்புத் திணைக்களத்தின் சட்ட உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்த்தல் மேலும் வாசிக்க...

  • நிதி, பொருளாதாரம் மற்றும் கொள்கை அபிவிருத்தி அமைச்சின் சட்ட அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் சட்ட உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்த்தல் மேலும் வாசிக்க...

  • Decision for the transfer appeals submitted by the officers of the non academic staff of the Ministry of Education - 2019 மேலும் வாசிக்க...

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 22-01-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை