இல்லம் வருடாந்த அறிக்கை Grade to Grade Promotions
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
Grade to Grade Promotions
1 Grade to Grade Promotions
2 Grade to Grade Promotions from 2018.06.01 to 2018.09.21
3 Grade to Grade Promotions from 2017.10.01 to 2018.06.07
4 Grade to Grade Promotions from 2017.07.01 to 2017.09.30
5 Name list of officers who have been promoted by the order of the Public Service Commission
 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 16-08-2019.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை