இல்லம் எம்மைப்பற்றி பிரிவுகள் தாபனக் கிளை
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
தாபனப் பிரிவு

இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசின் அரசியல் யாப்பின் 61(ஆ)ஆம் உறுப்புரையின் பிரகாரம் பொதுச் சேவை தொடர்பான அனைத்து சட்டங்களும் நிபந்தனைகளும் மற்றும் செயற்பாடுகளும் அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவினால் மேற்கொள்ளப்படும் (17ஆம் திருத்தம்),   மேற்படி அதிகாரங்களையும் பணிகளையும் செவ்வனே நிறைவேற்றுவதில் ஆணைக்குழுவுக்கு வசதி செய்யும் பொருட்டு பின்வரும் விடயங்களை கையாள்வதற்காக 15.11.2008இல் தாபனப்பிரிவு தாபிக்கப்பட்டது.

அதிகாரங்கள், பொறுப்புக்கள், அதிகாரப்பகிர்வு மற்றும் அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் கருமங்கள் தொடர்பான விடயங்கள்.
அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் செயல்முறை சட்ட திட்டங்களை உருவாக்குதலும் திருத்துதலும் மற்றும் வெளியிடலும்
அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் செயல்முறை சட்டவிதிகளின் அடிப்படையில் வழிகாட்டல்களைத் தயாரித்தலும் தெரிந்து உருவாக்கிய நிகழ்ச்சிகளை நடாத்துதலும்
சுற்றறிக்கைகள், பொது அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் வழிகாட்டல்களை வெளியிடுதல்
அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் சேவைப் பிரமாணக் குறிப்பின் திருத்தங்கள் மற்றும் ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்களை விரிவாக்கல்.
சேவை பிரமாணக் குறிப்பு ஏற்பாடுகள், ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்கள் சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள் என்பவற்றில் இருந்து செயல்முறை சட்டவிதிகளை வேறாக்கல்
செயல்முறை சட்டவிதிகளுக்கு உட்படாத விதிகளை விளக்குதல்
அரச சேவை மீதான தரவுகளை விருத்தி செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல் மேலும் தகவல்களை பரவலாக்குதல்
வினைத்திறன்காண் தடைப் பரீட்சையையும் மொழித் தேர்ச்சி பரீட்சையையும் நடத்துவதற்கான செயற்றிட்டத்தை உருவாக்குவதும் அச் செயல் திட்டத்திலிருந்து வேறுபடும் விடயங்கள்
வருடாந்த இடமாற்றத் திட்டங்களுக்குரிய அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் அனுமதியை பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகள்.
மேற்கூறப்பட்ட அசேஆவின் தீர்மானம் கட்டளைகளுக்கெதிராக மேல் நீதிமன்றங்களில் மற்றும் நிருவாக மேன்முறையீட்டு நியாய சபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட முறையீட்டுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள்.
 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

  • கட்டாய லீவில் அனுப்பப்பட்டுள்ள மருத்துவர் திரு. எஸ்.எஸ்.எம். ஷாபி அவர்களை மீண்டும் சேவைக்கு அழைத்தல் தொடர்பில் மேலும் வாசிக்க...

  • இலங்கை விஞ்ஞான சேவையின் தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு - 2016(2018) ( நியமனத் திகதி - 2020.01.14 ) மேலும் வாசிக்க...

  • விலைமதிப்புத் திணைக்களத்தின் சட்ட உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்த்தல் மேலும் வாசிக்க...

  • நிதி, பொருளாதாரம் மற்றும் கொள்கை அபிவிருத்தி அமைச்சின் சட்ட அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் சட்ட உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்த்தல் மேலும் வாசிக்க...

  • Decision for the transfer appeals submitted by the officers of the non academic staff of the Ministry of Education - 2019 மேலும் வாசிக்க...

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 24-01-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை