இல்லம் தொடர்புக்கு தொடர்பு விபரங்கள் பொது தொடர்பு
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
There are no translations available.

Office of the Public Service Commission

General Contacts
Numbers Fax


011-2136600 011-2876181


011-2136650 011-2876169
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itExtension No
Secretary


Mr. M.A.B. Daya Senarath 011-2136617 011-2876169
Email 1 : sec-psc@sltnet.lk
Email 2 : secretary@psc.gov.lk
Additional Secretary (Admin & Finance)

Mrs. C.P.W. Gunathilaka 011-2136604 011-2876181
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Additional Secretary


Mrs. T. Murugeson
011-2136603
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

  • கட்டாய லீவில் அனுப்பப்பட்டுள்ள மருத்துவர் திரு. எஸ்.எஸ்.எம். ஷாபி அவர்களை மீண்டும் சேவைக்கு அழைத்தல் தொடர்பில் மேலும் வாசிக்க...

  • இலங்கை விஞ்ஞான சேவையின் தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு - 2016(2018) ( நியமனத் திகதி - 2020.01.14 ) மேலும் வாசிக்க...

  • விலைமதிப்புத் திணைக்களத்தின் சட்ட உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்த்தல் மேலும் வாசிக்க...

  • நிதி, பொருளாதாரம் மற்றும் கொள்கை அபிவிருத்தி அமைச்சின் சட்ட அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் சட்ட உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்த்தல் மேலும் வாசிக்க...

  • Decision for the transfer appeals submitted by the officers of the non academic staff of the Ministry of Education - 2019 மேலும் வாசிக்க...

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 24-01-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை