இல்லம்
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

04/2018 - நாடளாவிய சேவைகளின் சேவை பிரமாணக் குறிப்புகளின் ஏற்பாடுகளுக்கு அமைய பட்டப் பின் கற்கை தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்தல்

 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 16-08-2019.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை

 

 

 

Who's Online

எங்களிடம் உண்டு 106 விருந்தினர்கள் இணைப்பு நிலை