இல்லம்
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

05/2018 - நியமனம் நிரந்தரமாக்கப்பட்ட அரசாங்க உத்தியோகத்தரொருவர் அரசாங்க சேவையில் பிறிதொரு நிரந்தரப் பதவிக்கு நியமிக்கப்படும் போது தகுதிகூர் நிலைக் காலத்தை தீர்மானித்தல்

 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 09-09-2019.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை

 

 

 

Who's Online

எங்களிடம் உண்டு 75 விருந்தினர்கள் இணைப்பு நிலை