இல்லம் சுகாதார சேவைக் குழு
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
There are no translations available.

Health Service Committee

 

The Public Service Commission in terms of the provisions in Article 56(1) 
of the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 
appointed Health Service Committee 
(Ref. Gazette Extraordinary No 1989/28, 1990/24, 2004/49).The day to day decisions communicated by the Education Service Commission are included in the
Latest Decisions under the main caption of PSC Decisions in this website.


Promotion of the Medical Officers - Grade I
Retirement (from 2019.01 to 2019.07)
Promotions of the Medical Officers - Grade I
Promotion of the Medical Officers - Special Grade
Absorb to the Public Health Management Assistant Service
Promotion of the Medical Officers - Grade I
Medical Laboratory Technologist Special Grade
Promiting the Grade I Nursing Officers (Education) to the Post of Nursing Officers (Education)-Special Grade
Promotion of the Medical Officers - Special Grade
Confirmation - SLMS
Promotion of the Medical Officers Grade - I
Promotion to the Special Grade of Physiotherapist (from 2011-2012)
Appointments in Specialist Medical Officer Grade
Grade II Promotion - Sri Lanka Medical Service. From 2018.08.29 to 2018.09.17
Grade II Promotion - Sri Lanka Medical Service. From 2018.08.10 to 2018.08.28
Grade II Promotion - Sri Lanka Medical Service. From 2018.07.26 to 2018.08.09
Grade II Promotion - Indigenous Medicine Service. From 2018.08.10 to 2018.09.17
Grade II Promotion - Indigenous Medicine Service. From 2018.07.26 to 2018.08.09
Grade II Promotion - Bio Medical Engineering Service. 2018.08.17
Confirmation - Sri Lanka Medical Service - 06/08/2018, 09/08/2018
Granting Concession for EB Examination
Confirmation - Sri Lanka Ayurvedic Medical Service - 30/07/2018
Grade II Promotion of the Sri Lanka Medical Service  - 23/07/2018

 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 03-07-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை