இல்லம் வருடாந்த அறிக்கை Grade to Grade Promotions Grade to Grade Promotions from 2017.07.01 to 2017.09.30
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
Grade to Grade Promotions from 2017.07.01 to 2017.09.30 Print மின்னஞ்சல்
Wednesday, 11 October 2017 05:46
There are no translations available.

Grade to Grade Promotions from 2017.07.01 to 2017.09.30

 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 20-08-2019.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை