இல்லம் வருடாந்த அறிக்கை Appointments & Promotions Recruitment to the post of Statistician (Grade III) of the Depatment of Census and Statistics 2012(2013) - Open
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
There are no translations available.

Recruitment to the post of Statistician (Grade III) of the Depatment of Census and Statistics 2012(2013) - Open
Appoinment Date - 2015.12.28
NO Name NIC
1 Ms. H.B.M.R.L.Karunarathne 846223886V
2 Ms. A.K.J.Muthugalage 787450563V
3 Mr. R.A.T.S. Rathnayake 841360249V
4 Mr. M.A.S.Laksiri 870261950V
5 Mr. J.P.N.Mallawaarachchi 781324043V
6 Ms. P.L.S.S.K.B.Lekamge 836451325V
7 Ms. E.C.P. Rathnaweera 865380100V
8 Ms. P.D.Nanayakkara 825992065V
9 Ms. K.L.G.A. Kariyawasam 846971696V
10 Ms. R.P.M. Subashini 787182534V
11 Mr. D.Jeythanan 783480220V
12 Ms. M.S.J.Begam 875383272V
 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

  • கட்டாய லீவில் அனுப்பப்பட்டுள்ள மருத்துவர் திரு. எஸ்.எஸ்.எம். ஷாபி அவர்களை மீண்டும் சேவைக்கு அழைத்தல் தொடர்பில் மேலும் வாசிக்க...

  • இலங்கை விஞ்ஞான சேவையின் தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு - 2016(2018) ( நியமனத் திகதி - 2020.01.14 ) மேலும் வாசிக்க...

  • விலைமதிப்புத் திணைக்களத்தின் சட்ட உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்த்தல் மேலும் வாசிக்க...

  • நிதி, பொருளாதாரம் மற்றும் கொள்கை அபிவிருத்தி அமைச்சின் சட்ட அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் சட்ட உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்த்தல் மேலும் வாசிக்க...

  • Decision for the transfer appeals submitted by the officers of the non academic staff of the Ministry of Education - 2019 மேலும் வாசிக்க...

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 24-01-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை