இல்லம் வருடாந்த அறிக்கை Grade to Grade Promotions Name list of officers who have been promoted by the order of the Public Service Commission
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
There are no translations available.

Name list of officers who have been promoted by the order of the Public Service Commission

Date Range
List
01.07.2016 - 31.07.2016
01.06.2016 - 30.06.2016
01.05.2016 - 31.05.2016
01.04.2016 - 30.04.2016
19.02.2016 - 31.03.2016
15.02.2016 - 19.02.2016
23.02.2015 - 27.02.2015
09.02.2015 - 13.02.2015
26.01.2015 - 30.01.2015
19.01.2015 - 23.01.2015
05.01.2015 - 09.01.2015
29.12.2014 - 02.01.2015 - 1
29.12.2014 - 02.01.2015
22.12.2014 - 26.12.2014
15.12.2014 - 19.12.2014
08.12.2012 - 12.12.2012
01.12.2012 - 05.12.2012
 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் சுற்றுநிருபங்கள்

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 06-12-2019.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை