இல்லம் வருடாந்த அறிக்கை Appeals Appeals Against Annual Transfers of All Island Services - 2020 (Stage 02)
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
There are no translations available.

Appeals Against Annual Transfers of All Island Services - 2020 (Stage 02)

Sri Lanka Accountants Service - Stage 3
Sri Lanka Accountants Service - Amendment
 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 10-07-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை