இல்லம் வருடாந்த அறிக்கை Appeals Annual Transfer Appeals Decisions of the Officers of the Combined Service (Stage 4) - 2020
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
There are no translations available.

Annual Transfer Appeals Decisions of the Officers of the Combined Service (Stage 4) - 2020

Management Services Officer's Service (PMA)
Office Employees' Service - KKS
Combined Drivers Service


 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 10-07-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை