இல்லம் வருடாந்த அறிக்கை Retirements பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களத்தின் சட்ட உத்தயோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்த்தல்
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color

பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களத்தின் சட்ட உத்தயோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்த்தல்

நியமனத் திகதி : 2020.02.10

தொ.இல பெயர் அடையாள அட்டை இலக்கம்

01.

திருமதி. எச்.சீ.டி.  த சொய்சா

778271257V

 

 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 20-02-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை