இல்லம் வருடாந்த அறிக்கை Appointments & Promotions Recruitment to the Post of Sri Lanka Accountant service Grade III - Direct Recruitment - 2016
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
There are no translations available.

Recruitment to the Post of Sri Lanka Accountant service Grade III - Direct Recruitment - 2016 Appointment Date 2019.12.23

No Name N.I.C. No
1 M.R.S. K.H.C. Niroshani 896762974V
2 M.R.S. D.P.K. Wawagama 838083455V
3 M.R.S. H.N.D. De Alwis 906673177V
4 M.S. L.K. Manawaduge 885830730V
5 M.R. K.R.M. Fasley 890470246V
6 M.R. S. C.M. Epage 906991616V
7 M.S. H.P.S. Rathnayaka 907760383V
8 M.R. S. M. Thusyanthini 877711536V
 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

  • கட்டாய லீவில் அனுப்பப்பட்டுள்ள மருத்துவர் திரு. எஸ்.எஸ்.எம். ஷாபி அவர்களை மீண்டும் சேவைக்கு அழைத்தல் தொடர்பில் மேலும் வாசிக்க...

  • இலங்கை விஞ்ஞான சேவையின் தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு - 2016(2018) ( நியமனத் திகதி - 2020.01.14 ) மேலும் வாசிக்க...

  • விலைமதிப்புத் திணைக்களத்தின் சட்ட உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்த்தல் மேலும் வாசிக்க...

  • நிதி, பொருளாதாரம் மற்றும் கொள்கை அபிவிருத்தி அமைச்சின் சட்ட அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் சட்ட உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்த்தல் மேலும் வாசிக்க...

  • Decision for the transfer appeals submitted by the officers of the non academic staff of the Ministry of Education - 2019 மேலும் வாசிக்க...

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 24-01-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை