இல்லம் வருடாந்த அறிக்கை Appointments & Promotions Recruitment to the post of Tariff Analyst Grade III
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
There are no translations available.

Recruitment to the post of Tariff Analyst Grade III in the Deartment of Trade and Investment Policy

Appointment Date : 09.12.2019

S/N Name NIC No.
1 Mr. K.D.J. Wasantha 702822076V
2 Mr. D.M.A. Dassanayaka 711520058V

 

 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் சுற்றுநிருபங்கள்

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 06-12-2019.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை