இல்லம் வருடாந்த அறிக்கை Appointments & Promotions Recruitment to the post of Sri Lanka Scientific Service Grade III - Open 2016 (2018)
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
There are no translations available.

Recruitment to the post of Sri Lanka Scientific Service Grade III - Open 2016 (2018) (Read more ..)

 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் சுற்றுநிருபங்கள்

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 06-12-2019.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை