இல்லம் வருடாந்த அறிக்கை Appointments & Promotions Selected Name of Sri Lanka Administrative Service Grade III 2015(2016) II Stage - Limited
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
There are no translations available.

 

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කිරීම 2015(2016) II අදියර
පත්වීම ක්‍රියාත්මක වන දිනය 2019.09.05 දින වේ.
අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම ජා.හැ.අංකය
1 වයි.පී.එස්.එම්. කරුණාදාස මහතා 198409600625

 

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කිරීම 2015(2016) II අදියර

පත්වීම ක්‍රියාත්මක වන දිනය 2019.09.05 දින වේ.

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම ජා.හැ.අංකය
1 වයි.පී.එස්.එම්. කරුණාදාස මහතා 198409600625

 

 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 13-03-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை