இல்லம் வருடாந்த அறிக்கை Retirements Recruitment for the post of Sri Lanka Scientific Service Grade III - Open 2015(2017)
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
There are no translations available.

Recruitment for the post of Sri Lanka Scientific Service Grade III - Open 2015(2017)


Designation : Physicist

Appointment Date : 2019. 08. 20


Name NIC
Mr. A. Dinesh 900171030V
Mr. S. Hemal Sendanayaka 883330188V

 

 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 20-08-2019.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை