இல்லம் வருடாந்த அறிக்கை Appeals PSC decisions pertaining to request made under PA Circular 25/2018 - 2019
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
There are no translations available.

PSC decisions pertaining to request made under PA Circular 25/2018  -   2019

Covering Letter
Sri Lanka Administrative Service
Sri Lanka Accountants Service
Sri Lanka Accountants Service - Stage 2
Sri Lanka Planning Service
Sri Lanka Planning Service - Stage 2


 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 08-07-2020.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை