இல்லம் செய்தி அறிவிப்புகள்
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
Promotion of the Medical Officers Grade-I Print மின்னஞ்சல்
Monday, 03 December 2018 07:26
There are no translations available.

Promotion of the Medical Officers Grade-I

 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் சுற்றுநிருபங்கள்

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 06-12-2019.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை

 

 

 

Who's Online

எங்களிடம் உண்டு 46 விருந்தினர்கள் இணைப்பு நிலை