இல்லம் செய்தி அறிவிப்புகள்
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
Retirement from 2018.05.01 to 2018.05.31 Print மின்னஞ்சல்
Tuesday, 05 June 2018 08:06
There are no translations available.

 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 16-08-2019.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை

 

 

 

Who's Online

எங்களிடம் உண்டு 134 விருந்தினர்கள் இணைப்பு நிலை