இல்லம் வருடாந்த அறிக்கை Retirements Retirement
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
Retirement Print மின்னஞ்சல்
Tuesday, 09 May 2017 07:22
There are no translations available.

Retirement from 01/04/2017 to 30/04/2017

 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 13-06-2019.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

இல.1200/9,

இரஜமல்வத்தை வீதி,

பத்தரமுல்லை