இல்லம் செய்தி அறிவிப்புகள்
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
  • default color
  • cyan color
  • green color
There are no translations available.

Vacancy for Public Service Commission - 2016

 

iso 9001:2008

பிந்திய செய்தி

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 23-01-2018.

-------------------------------

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,

உலக வர்த்தக நிலையம்,

மேற்குக் கோபுரம்,

11 வது மாடி,

எச்சலன் சதுக்கம்,

கொழும்பு – 01.

அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுக் காரியாலயம்,
இல.177, நாவல வீதி,
நாராஹேன்பிட்ட
கொழும்பு 05

 

Who's Online

எங்களிடம் உண்டு 87 விருந்தினர்கள் இணைப்பு நிலை